Op de locatie Rijksweg 2 wordt de bedrijfslocatie getransformeerd naar een woningbouwlocatie. De aanleiding voor deze transformatie was in het kort, de volgende. Het hoofdgebouw is aangeduid als gemeentelijk monument en is gelegen in het beschermd dorpsgezicht van Staphorst. Dit bleek in de praktijk beperkend te zijn voor de ontwikkeling van het bedrijf. Het bedrijf gaat zich daarom elders verder ontwikkelen waarbij de vrijkomende locatie wordt getransformeerd naar een woonbestemming. Deze bestemming sluit ook aan op de voorkeursbestemming van de gemeente Staphorst voor deze locatie.

Op de locatie is ruimte ontstaan voor tien wooneenheden voor een gevarieerde doelgroep. Zowel het erf als de woningen zijn ruim opgezet. De woningen worden gebouwd met kwalitatief hoogwaardig bouwmaterialen.

Het huidige brede erf wordt opgedeeld in meerdere slagen passend bij het slagenlandschap en de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de streek. Op één slag staat de oorspronkelijke ruime boerderij welke in de nieuwe situatie ruimte biedt aan vier wooneenheden. Daarachter wordt een schuurvolume gerealiseerd met eveneens vier woningen verdeeld over twee bouwlagen.

Op het slag aan de oostzijde ontstaat een nieuw erf met een dubbele woonboerderij met daarachter een schuurvolume waarin de buitenbergingen worden geclusterd in één volume. Aan de westzijde ontstaat een slag welke wordt ingevuld als een ‘weiland’ met een bomenrij welke tevens op een natuurlijke wijze bijdraagt aan de privacy op de woonlocatie.

Voor eventuele commerciële vragen over dit project verwijzen wij naar de initiatiefnemer en zijn vastgoedmakelaar Louisa Heddes mob. 06 1845 1142

Terug