In het zelfde stramien als de bestaande stallen zijn hier enkele nieuwe stallen bijgebouwd. Tevens is er een loods en kuikenstal bijgebouwd. Wij hebben hiervoor het ontwerp en de vergunning verzorgd.

Terug