Nieuwbouw ligboxenstal voor de fam. Kooiker. Een stal van het type 3+3 met green bedding een subway (machinekelder). Het tanklokaal en voorportaal in een kleiner volume zodat de nieuwe (grote) stal zich beter verhoudt tot de bestaande gebouwen.

Terug