De bestaande stal was verouderd en hiervoor is een nieuwe ligboxenstal gebouwd. De nieuwe stal is van het type 3+3 met geblokkeerde voergang. De bestaande melkstal is in gebruik gebleven. In de toekomst kunnen er nog een paar spantvakken bijgeplaatst worden met hierin een nieuwe melkstal of een aantal robots. De voorgevel is hierop voorbereid. Wij hebben hiervoor het ontwerp en de vergunningen verzorgd. Uitvoeringsperiode 2013.

Terug