Een nieuwe ligboxenstal ter vervanging van de bestaande ligboxenstal. Een stal van het type 3+0 met de mogelijkheid om hier één rij bij aan te bouwen (3+1). De stal is eenvoudig van opzet maar wel met een goed koecomfort en efficiënte looplijnen.

Terug