De bestaande ligboxenstal inclusief de melkstal was te klein en af. Na een afweging waarbij diverse opties zijn overwogen is gekozen voor een nieuwe ligboxenstal voor zowel het melkvee als het jongvee. De koeien worden gemolken met twee robots. De stal voldoet aan maatlat duurzame veehouderij. Wij hebben het ontwerp, de vergunningen, de maatlat (MDV), de aanbesteding en het bouwtoezicht uitgevoerd.

Terug