Basisschool De Ark is vergroot door een samenvoeging met een naastliggend schoolgebouw. Hiervoor zijn de entrees vernieuwd, een nieuwe verbindingsgang gerealiseerd en zijn de algemene ruimten en de toiletgroepen geheel vernieuwd. Wij hebben hiervoor de werkvoorbereiding mogen verzorgen.

Terug