Bouwkosten ligboxenstal

Als u de vakbladen leest komt u van tijd tot tijd de term ‘kosten per ligplaats’ tegen. De variatie in deze bedragen leidt in de praktijk vaak tot veel vragen. Wat is hierin precies opgenomen? Gaat het alleen om de bouwkosten exclusief grondwerk, stalinrichting, installatiewerk en melkinstallatie? Of is hierin juist alles opgenomen, ook bijvoorbeeld de advieskosten en de legeskosten?

Hoe berekent Hulsplan de bouwkosten in het voortraject?

Om betrouwbare getallen te presenteren rekenen wij in het voortraject vooral met de bouwkosten per vierkante meter. Hiervoor nemen wij de gemiddelde prijs met daarbij een plus voor een luxe stal of een min voor een basis uitvoering. Dit doen we ook op deze manier voor de stalinrichting en het installatiewerk. De melkstal voegen wij apart toe met een richtprijs voor de melkmachine en de melktank.

Naast de bouwkosten, stalinrichting, installatiewerk en de melkinstallatie houden wij ook rekening met het grondwerk, het aanpassen van de erfinrichting, de eventuele sloopkosten, de advieskosten en de legeskosten van de gemeente.

Op deze manier weet u als opdrachtgever goed waar u staat. En kunt u met betrouwbare cijfers het gesprek aangaan met uw eigen accountant en de accountmanager van uw bank.

Enkele factoren die invloed hebben op de bouwkosten:

 • Wel/niet heien, type grondslag en de hoogte van het maaiveld en grondwaterstand t.o.v. het gewenste vloerpeil.
 • De compactheid van de stal; het aantal vierkante meters per ligplaats.
 • Benodigde sloopwerk of extra grondwerk en erfverharding.
 • Wel/niet dakisolatie.
 • Wel/niet rubber op de vloer.
 • Wel/niet watermatras voor het melkvee.
 • En uiteraard het type melksysteem en de ruimte die deze in beslag neemt.

Enkele overwegingen waarom hogere bouwkosten eventueel zijn te verantwoorden:

 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil), in de praktijk een Maatlat Duurzame Veehouderij stal (MDV).
 • De mate waarin het werk is uit te besteden. Bijvoorbeeld een beweegbare vloer als het melken wordt uitbesteed aan verschillende melkers.
 • Rubberen vloer om de levensduur van het melkvee te verlengen en waardoor de koeien de tochtigheid beter laten zien.
 • Kortere looplijnen waardoor een besparing op arbeid wordt gerealiseerd.

De visie van Hulsplan m.b.t. bouwkosten:

 • Kijken naar het eigen bedrijf en wat bij u zelf als ondernemer goed past. Bijvoorbeeld als het gaat om weidegang en het type melksysteem.
 • Arbeidsefficiëntie en economische doelen voorop stellen, of in ieder geval veel gewicht aan toekennen bij uw afweging.
Terug