Samenwerken met de gemeente

Voor vrijwel elk bouwproject bent u als opdrachtgever afhankelijk van de medewerking van de gemeente. Een goede samenwerking is daarom belangrijk. Wij merken regelmatig dat er wantrouwen is bij opdrachtgevers ten opzichte van de gemeente en andere overheden. Wantrouwen draagt naar ons inzien niet bij aan een goede samenwerking. Daarom hierbij een aantal punten over hoe wij als Hulsplan hier in de praktijk mee omgaan.

Wat wij wel doen:

  • Wij zien de gemeente als partner met kennis en expertise waar wij gebruik van kunnen maken.
  • Wij zoeken gezamenlijke doelen (doelen van gemeente staan op de website). We proberen de belangen van de gemeente en onze opdrachtgever op elkaar af te stemmen.
  • In de gesprekken met de gemeente benoemen wij ook de doelen van de opdrachtgever. Niet alleen het einddoel maar ook het waarom en hoe het plan tot stand is gekomen.
  • Kennis van procedures en de proceduretijden inplannen. We spreken vroegtijdig af wat er moet gebeuren en welke termijnen hiervoor staan. De verschillende procedures benoemen wij steeds duidelijk.
  • Voldoende kennis van zaken, dit geldt voor ons, onze adviseurs en ook voor de betreffende ambtenaar van de gemeente/provincie.

Wat wij niet doen:

  • Het benadrukken van tegenstellingen.
  • We laten ons niet negatief uit over mensen waarmee wij samenwerken.

Samenwerken met de gemeente verschilt voor ons niet van samenwerken met een ander persoon, bedrijf of instelling.

Terug