Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is een beleidsdocument van de overheid waarin staat aangegeven wat de functie is van een bepaald gebied en wat daarin allemaal mag gebeuren. Op een industrieterrein is dat vaak ‘Bedrijven’, in een woonwijk ‘Wonen’ en in het buitengebied overwegend ‘Agrarisch’. Verder staat in het bestemmingsplan onder andere aangegeven wat de bouwregels zijn. Iedereen moet zich hier aan houden en dit geldt ook voor de overheid. Op de website ruimtelijkeplannen.nl staan alle bestemmingsplannen weergegeven. U kunt hier zoeken op basis van postcode en huisnummer.

Wilt u afwijken van een bestemmingsplan?
In het bestemmingsplan is meestal een paragraaf opgenomen met standaard mogelijkheden om af te wijken van de bestemming of van bepaalde bestemmingsregels. Hierbij worden vaak randvoorwaarden genoemd waarbinnen een bepaalde afwijking mogelijk is. Hiervoor moet u wel in overleg met de gemeente. Hulsplan! kan u hierbij helpen door een schetstekening van uw wens, een motivatie van uw plannen en een vertaling naar het bestemmingsplan. Op basis hiervan kunt u samen met ons in gesprek met de gemeente. U komt dan goed beslagen ten ijs.

Omgevingswet
De landelijke overheid is bezig met de Omgevingswet. Deze wet gaat pas over een aantal jaren in werking maar heeft naar verwachting veel invloed op de manier waarop projecten tot stand komen. Veel gemeentes zijn nu bezig om zich voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Een belangrijk onderdeel hierbij is dat u als initiatiefnemer de omgeving meer moet betrekken bij uw plannen. U moet de omgeving informeren en dit dient al te gebeuren tijdens de initiatieffase. Hierdoor kan de omgeving invloed uitoefenen op uw plannen. In de praktijk blijkt dat door het betrekken van omwonenden uw plan beter wordt. Hulsplan! heeft hiermee inmiddels positieve ervaringen.

019 Ruimtelijkeplannen

Ook interessant

Zoek  naar informatie op:

Meer weten?

Hebt u ook plannen die niet zondermeer passen in het bestemmingsplan?

Maak een afspraak