Bedrijfsbouwplannen

Wensen
Nieuwbouw, uitbreiden of upgraden. Belangrijk hierbij zijn uw wensen. Wat wilt u nu en in de toekomst met uw bedrijf? Andere werkzaamheden of nieuwe machines vragen steeds om aanpassing van uw bedrijfsvoering. Naast een visie over de toekomst is aanpassingsvermogen net zo belangrijk. Wij streven altijd naar een bedrijfspand met zoveel mogelijk flexibiliteit.

Hoe functioneert uw bedrijf nu.
Belangrijk beginpunt is om helder te krijgen hoe uw bedrijf nu functioneert. Hoe zijn de looplijnen, hoe vinden transport van materiaal plaatst, waar liggen de knelpunten? Voor u en uw medewerkers is dit wellicht duidelijk; maar denkt iedereen hier hetzelfde over?

Verbeteren van bedrijfsproces of toevoegen nieuwe activiteiten
Hoe kunnen nieuwe machines worden ingepast waarbij de looplijnen en toevoerlijnen niet in de knel komen. Welke aanpassing van de installatie zijn nodig? Is het een uitbreiding mogelijk of kunnen ruimtes worden gekoppeld? Wij denken graag met u mee.

Architectuur
Een bedrijfspand mag best wat uitstraling hebben. Ook mag het comfort bieden aan u en medewerkers. Wij gaan graag met u aan de slag om in enkele stappen te komen tot een mooi bouwplan, een mooie uitbreiding of upgrading van uw bedrijfspand.

Vergunningen

De belangrijkste:

 • Omgevingsvergunning (bouw/milieu)
 • Melding Activiteitenbesluit (AIM)
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
 • Milieueffectenrapportage (m.e.r.)
 • Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)

Bedrijfsontwikkeling

 • Onderzoek bestemmingsplan
 • Inrichtingstekening bedrijf
 • Investeringsraming bouwplannen
 • Uitwerking bouwplannen
 • Verzorgen vergunningen
 • Benodigde rapporten en onderzoeken
 • Bestek/technische omschrijving
 • Bouwbegeleiding

Vrijblijvend kennismaken

Loopt u met bouwplannen rond? Wij denken graag met u mee!

Contact