Agrarische bouwplannen

Waar staat uw bedrijf over vijf of tien jaar?
Waar wilt u met uw bedrijf naar toe? Waarschijnlijk heeft u elk jaar een gesprek met uw accountant en regelmatig met uw accountmanager van de bank. Maar wat is op uw locatie nu exact mogelijk? Welke ruimte laat het bouwvlak toe? Wat zijn de kosten van uitbreidingsplannen? Met welke vergunningsprocedures moet u rekening houden? Over deze vragen gaan wij graag met u in gesprek. Wij hebben het niet met u over cashflow of betalingscapaciteit. Maar wel over uw bedrijfslocatie, bouwplannen, aantal ligboxen, looproutes en de relevante regelgeving.

De inrichtingstekening:
De inrichtingstekening noemen wij de tekening (vaak schaal 1:200) die uw hele bedrijf laat zien, inclusief erfverharding, kuilplaten, voersilo’s, opslag en de dieraantallen. Deze tekening hebt u nodig bij bijvoorbeeld de milieuvergunning. Deze tekening maken wij meestal zo snel mogelijk omdat deze laat zien hoe uw bedrijf er nu voorstaat. Op basis van deze tekening kunnen wij samen met u nadenken over een eventueel gewenste uitbreiding.

Wij zijn zelf ook agrarisch ondernemer

Naast ons  bouwkundig adviesbureau hebben wij ook zelf een modern melkveebedrijf. Wij weten dus goed van het reilen en zeilen op een melkveebedrijf. Ook ervaren wij zelf hoe een goede looproute bijvoorbeeld bijdraagt aan de hoeveelheid werk die uzelf kunt verzetten. Meer weten over ons melkveebedrijf?

 

Gerealiseerde projecten.

Vergunningen

De belangrijkste:

 • Omgevingsvergunning (bouw/milieu)
 • Melding Activiteitenbesluit (AIM)
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
 • Milieueffectenrapportage (m.e.r.)
 • Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)

Bedrijfsontwikkeling

 • Onderzoek bestemmingsplan
 • Inrichtingstekening bedrijfslocatie
 • Investeringsraming bouwplannen
 • Uitwerking bouwplannen
 • Verzorgen vergunningen
 • Benodigde rapporten en onderzoeken
 • Bestek / technische omschrijving
 • Bouwbegeleiding

Vrijblijvend kennismaken

Hebt u ook bouwplannen? Wij denken graag met u mee!

Contact